توضیحات

( 3 رای, میانگین: 4 از 5 )
ظرفیت: 50 (باقیمانده: 41)
قیمت: 2,000,000 تومان
پیش پرداخت: 1,000,000 تومان
  • شروع: 23، 29 و ۳۰ فروردین و ۵، ۶ و ۱۳ اردیبهشت
  • مدت زمان: ۶ روز
  • ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد
ظرفیت: 50 (باقیمانده: 50)
قیمت: 1,600,000 تومان
پیش پرداخت: 800,000 تومان