توضیحات

( 2 رای, میانگین: 4.5 از 5 )
ظرفیت: 20 (باقیمانده: 20)
قیمت: 1,000,000 تومان
پیش پرداخت: 500,000 تومان
  • شروع: 20 دی
  • مدت زمان: 4 روز
  • ساعت: صبح الی شب
ظرفیت: 20 (باقیمانده: 20)
قیمت: 1,000,000 تومان
پیش پرداخت: 500,000 تومان
ظرفیت: 80 (باقیمانده: 80)
قیمت: 2,500,000 تومان
پیش پرداخت: 1,250,000 تومان
  • شروع: ۹ ٬ ۱۰ ٬ ۱۶ ٬ ۱۷ ٬ ۲۳ و ۲۴ اسفند
ظرفیت: 40 (باقیمانده: 40)
قیمت: 2,000,000 تومان
پیش پرداخت: 1,000,000 تومان
ظرفیت: 20 (باقیمانده: 15)
قیمت: 4,000,000 تومان
پیش پرداخت: 2,000,000 تومان